Skip to main content

Hoe ziet jouw mooist mogelijke inclusieve toekomst eruit?

Elk perspectief is belangrijk

Mens en natuur Inclusief

Wat zet jij op de Landelijke Inclusie Agenda?

Inclusieve gemeenten

Inwoners, scholen, bedrijven, clubs & verenigingen, maatschappelijke organisaties, buurtinitiatieven en gemeenten werken gezamenlijk aan een inclusieve samenleving!

Inclusieve Toekomstsessies

Elk Nederlands bedrijf, club, organisatie, buurt en school mens en natuur inclusief! Doe je mee met jouw organisatie?

Een rijk leven!

Een leven midden in de samenleving op basis van je eigen interesses en talenten, ook als je veel ondersteuning nodig hebt? Dat kan!

Inclusieve samenleving

Wil jij met jouw school, club, wijk, bedrijf of gemeente bijdragen aan een inclusieve samenleving? Een platform voor kennisuitwisseling, verandering en inspiratie.

Over Inclusionlab

Inclusionlab is een netwerk van zelfstandig ondernemers die zich al lange tijd in hun werk laten inspireren door het ideaal van een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen optimaal kan deelnemen, maakt niet uit hoe oud of jong je bent, wat je culturele achtergrond, gender, inkomen, talenten of beperkingen zijn. We werken actief samen met andere netwerken die zich richten op inclusie en dragen bij aan het versterken en vergroten van de beschikbare kennis en ervaring op nationaal en internationaal niveau.

Inclusionlab coacht gemeenten, scholen, organisaties van zorg en welzijn, bedrijven, clubs en verenigingen bij cocreatie van verandering en schuwt daarbij niet om grote uitdagingen aan te gaan. Het realiseren van voor iedereen toegankelijke reguliere scholen, arbeidsmarkt, clubs & verenigingen, gemeenten en buurtinitiatieven gaat gelijk op met een andere wijze van ondersteunen van individuele inwoners.

We begeleiden cocreatieve veranderingsprocessen met alle betrokkenen, organiseren trainingen, workshops en presentaties of helpen bij onderzoek en monitoring. Steeds laten we ons leiden door vijf ontwerpprincipes: starten vanuit het leven van mensen, inclusie in brede zin, cocreatie vanuit de samenleving, van praktijk naar beleid & stapsgewijs groeien in inclusie.

Het team

Inclusionlab Bolsenbroek

Anouk Bolsenbroek

Inclusionlab Wibaut

Anne Wibaut

Inclusionlab Janssens

Veroniek Janssens

Andrea Naphegyi

Jeroen Veltheer

Jeroen Veltheer

Agnes van Wijnen

Bram de Vries

Bram de Vries

Wil Molenaar

Met wie werken we aan een Inclusieve Samenleving?