Skip to main content
Op de foto: Ontwerpsessie door een divers gemeente team.

Over de Landelijke Inclusie Agenda

Werk je mee aan een mens en natuur inclusieve samenleving in Nederland? Of je nu inwoner, organisatie, beleidsmaker of politicus bent, jij kunt meedoen! Met de Landelijke Inclusie Agenda brengen we de mooiste voorbeelden in kaart. En de knelpunten waar we tegenaan lopen. We zetten onze creatieve verbeelding in om de mooist mogelijke inclusieve toekomstvisies te ontwikkelen. En deze door gezamenlijke actie en coördinatie dichterbij te brengen. Ook kun je op deze website straks de startkennis en inspiratie vinden die je nodig hebt om zelf aan een inclusieve samenleving te werken. Stel dat in 2035 elke organisatie, club, buurt of overheid inclusief zou zijn. Hoe ver zouden we dan zijn?

Ontstaansgeschiedenis

De Landelijke Inclusie Agenda is een initiatief van Inclusionlab. In de afgelopen acht jaar werkten we samen met zo’n 1750 inwoners, organisaties, beleidsmakers en politici in acht gemeenten om een Lokale Inclusie Agenda te ontwikkelen en uit te voeren. Scholen, bedrijven, clubs & verenigingen, natuurorganisaties, buurtinitiatieven en organisaties van zorg & welzijn deden mee. Elke keer zorgden we ervoor dat de gehele diversiteit aan betrokkenen aan tafel zat (The whole system in the room). Daarvoor fietsten en belden we de hele gemeente rond. Uit de ervaringen in deze gemeenten blijkt dat gezamenlijke toekomstvisies en actie ontwikkelen echt werkt. Meer weten? Lees hier een aantal Lokale Inclusie Agenda’s.

Inclusieve Toekomstvisies

Maar het viel ons ook op dat we het als samenleving maar wat moeilijk vinden om mooie toekomstvisies te ontwikkelen. We kunnen goed aanwijzen wat er mis is. Maar vertellen over waar we naartoe willen? In de Inclusieve Toekomstsessies en de bijeenkomsten van de Landelijke Inclusie Agenda oefenen we ons als organisaties en samenleving erin om juist dat te doen.

Naar de inclusieve toekomstsessies

Barrières wegnemen

Ook merkten we dat veel knelpunten voor een inclusieve samenleving niet gemeentelijk, maar landelijk van aard zijn. Elke gemeente loopt tegen een aantal dezelfde knelpunten aan. Toch is er landelijk geen samenhangend beeld over wat die knelpunten voor een inclusieve samenleving dan zijn. Als we dat inzicht wel hebben, kunnen we veel gerichter actie ondernemen. En de politiek adviseren. Ook voor hen wordt dan inzichtelijker aan welke knoppen zij kunnen draaien.

Onze Missie

‘We houden het inclusieve denken en doen vast. Verspreiden en vermeerderen het. Tot het de normaalste zaak van de wereld is geworden.’

Stel dat we ons als samenleving oefenen in inclusief denken en doen? Tot het de gewoonste zaak van de wereld is? Hoe zou onze samenleving er dan uitzien? Door samen inspirerende inclusieve toekomstvisies te ontwikkelen, plaatsen we de creatieve verbeeldingskracht weer midden in de samenleving. Daar waar die hoort. Samen de wereld creëren. En daar binnen, al dan niet samen met anderen, ook onze eigen wereld creëren. Voor ons kan het niet divers genoeg. Zodat we vol verwondering en avontuur ook elkaars werelden binnen kunnen stappen.