Skip to main content
 

Inclusieve gemeenten

Met de invoering van het VN Verdrag voor gelijke rechten van mensen met een beperking, grijpen veel gemeenten in Nederland de kans om te werken aan een inclusieve samenleving. Een samenleving waaraan iedereen optimaal kan deelnemen, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, talenten of beperkingen. Een inclusieve gemeente is gebouwd op de talenten en interesses van alle inwoners. Werken aan een inclusieve samenleving doe je samen met inwoners en maatschappelijke partners. Door te luisteren naar mooie voorbeelden in je gemeente en te verkennen waar het juist niet lukt.

Door kennis te maken met inspirerende werkwijzen en gezamenlijk initiatieven te nemen die inclusie in onderwijs, arbeid, vrije tijd, en de publieke ruimte voor iedereen dichterbij brengt. Verschillende gemeenten hebben hiervoor een lokale inclusie agenda opgesteld. Wij zijn betrokken geweest bij de gemeente Ede en Woerden. In ‘Aan de slag met je gemeente’ kun je meer lezen over de gebruikte aanpak. Op landelijk niveau is er vanuit de Coalitie voor Inclusie een Netwerk Inclusieve Gemeenten opgericht om van elkaar te leren.

Inclusionlab

Aan de slag met je gemeente

Hoe kun je werken aan een inclusieve samenleving op een manier waarop de waarden van inclusie gelijk in praktijk worden gebracht? Hoe stel je een lokale Inclusie agenda samen? Welke strategieën dragen bij aan concrete verbeteringen in het leven van mensen?

Inclusionlab

Netwerk Inclusieve Gemeenten

Speel je met de gedachte actief aan de slag te gaan met inclusieve gemeenten? Zoek je een manier om te beginnen? Wil je in jouw gemeente werk maken van het VN-Verdrag? Je bent van harte welkom op de bijeenkomsten van het Netwerk Inclusieve Gemeenten. Het netwerk organiseert landelijke én regionale bijeenkomsten.