Skip to main content

Hoe ziet jouw mooist mogelijke inclusieve toekomst eruit?

Elk perspectief is belangrijk

Mens en natuur Inclusief

Wat zet jij op de Landelijke Inclusie Agenda?

Publicaties

Het Kennis & Inspiratieplatform Inclusieve Samenleving is nog in aanbouw. Maar wil je toch alvast de diepte in? En meer lezen over inclusieve samenleving? Hieronder vind je een aantal verdiepende publicaties.

Rapportage Lokale Inclusie Agenda Wassenaar 2023 – 2027

Hoe inclusief is Wassenaar al? Waar zijn er al mooie inclusieve initiatieven? Welke mensen lopen nog tegen belemmeringen aan? Hoe kunnen mens en natuur elkaar versterken? En hoe zou een inclusief Wassenaar eruit kunnen zien? En wat zouden we anders willen doen? Met deze vragen in gedachten hebben zo’n 200 inwoners, organisaties en gemeente het afgelopen jaar, van voorjaar 2022 tot en met voorjaar 2023, van gedachten gewisseld. In de interviews, toevallige ontmoetingen op straat, de thematafels, de Quickscan Inclusieve Gemeenten en in de werkconferentie. Inclusionlab faciliteerde het proces en bracht de inzichten van inwoners, organisaties, politici en beleidsadviseurs samen in deze rapportage Lokale Inclusie Agenda. 

In deze rapportage vind je de mooie voorbeelden van inclusie die er in Wassenaar al zijn. En de knelpunten die inwoners, organisaties en gemeente ervaren in het werken aan een inclusieve samenleving. Ook vind je een toekomstvisie en aandachtspunten die inwoners en organisaties benoemd hebben. Na de werkconferentie op 15 december 2022 zijn verschillende inwoners en organisaties al initiatieven begonnen om zelf met de actiepunten aan de slag te gaan.

Het college van burgemeester en wethouders heeft een raadsinformatiebrief opgesteld. Met actiepunten die zij op de korte termijn willen uitvoeren. En actiepunten die zij op de wat langere termijn willen realiseren. Deze raadsinformatiebrief is besproken in de raadscommissie mens & maatschappij op 4 oktober 2023.

Lokale Inclusie Agenda Woerden 2022 – 2025

Gemeente Woerden was een van de eerste gemeenten die in 2016 aan de slag ging om een Lokale Inclusie Agenda te maken. Hoe maken wij van Woerden en de dorpen een echt inclusieve plek? Tweehonderd inwoners, scholen, bedrijven, clubs & verenigingen, buurtinitiatieven, maatschappelijke organisaties, politici en beleidsadviseurs deden mee aan de interviews, thematafels en werkconferentie. Samen maakten zij de Routekaart Woerden Inclusief. In 2022 kwam de tweede Lokale Inclusie Agenda. Na een uitgebreide Evaluatie door de burgemeester en wethouders van de routekaart uit 2017. In de terugblik op de routekaart Woerden Inclusief  kun je wat gedetailleerder lezen over mooie ervaringen en belemmeringen die je kunt tegenkomen als je al een tijdje aan inclusie werkt. En wat je in vijf jaar met zoveel betrokken mensen kunt bereiken. Samen met de inspirerende mensen en organisaties uit o.a. de Woerdense werkgroep ‘Iedereen doet mee!’ organiseerden we in 2021 het ‘Iedereen doet mee!’ festival. Vanuit Inclusionlab was Anouk Bolsenbroek van 2016 – 2022 als projectleider betrokken. Paul Imthorn en Bram de Vries waren actief in de netwerkopbouw en de organisatie van thematafels, werkconferentie, de Feestelijke Aftrap en het ‘Iedereen doet mee!’ festival.

De Index voor Inclusie

Wil jij werken aan een inclusieve school, waar elk kind welkom is? En waar mens en natuur elkaar versterken? De Index voor Inclusie is een instrument dat je samen met de leerlingen, ouders, leerkrachten, schoolleiders en bestuurders kunt gebruiken om het veranderproces naar inclusief onderwijs vorm te geven. Op dit moment wordt deze nieuwste versie van De Index voor Inclusie vertaald in het Nederlands. De vorige versie is al wel in het Nederlands vertaald.

 

De VeranderKIZT voor Zeggenschap en Inclusie

Mensen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB) ondersteunen een eigen leven op te bouwen midden in de samenleving? In de pilot zeggenschap en inclusie (2012-2013) kregen zeven mensen met ondersteuning van vijf zorgorganisaties de kans daar grote stappen in te zetten.

Met behulp van de instrumenten uit de VeranderKIZT brachten zij, samen met hun familie en professionele ondersteuners, hun eigen interesses in kaart. Door te experimenteren en door met elkaar te zoeken naar mogelijke rollen die zij in de samenleving kunnen vervullen. Na een paar maanden werkte een van hen een ochtend per week in de kinderopvang. Een ander is lid van een volkstuin vereniging geworden. Hij is ook assistent dramadocent, een baan die hij heeft gekregen via de vrijwilligerscentrale. Een volgende woont wekelijks de repetities van een mannenkoor bij. Dit is uniek, omdat mensen met een ernstig meervoudige beperking meestal weinig buiten de instelling komen waar zij verblijven. De vijf deelnemende zorgorganisaties Talant, Promens Care, Sherpa, FleuRoJa en Dichterbij, werden gedurende het eerste jaar gecoacht door Perspectief, Vilans en CBO

In de pilot is gewerkt met de VeranderKIZT, geschreven door Anouk Bolsenbroek & Perspectief. De VeranderKIZT is een gids aan de hand waarvan zorgorganisaties mensen kunnen ondersteunen een eigen leven midden in de samenleving op te bouwen. De gids geeft tips voor individuele ondersteuning en voor de organisatorische veranderingen die nodig zijn om zeggenschap en inclusie in praktijk te brengen.Het project Zeggenschap en Inclusie werd uitgevoerd door: Vilans, Perspectief, CBO, Platform EMG, VGN, met financiering van ZonMw, als onderdeel van het Verbeterprogramma Gehandicaptenzorg.

Hieronder kun je de vijf delen van de VeranderKIZT downloaden. We geven de tip om eerst deel 3 en 4 te lezen:

Voorpagina Expeditie Inclusie

Expeditie Inclusie

De transformatie in het sociale domein houdt mensen in Nederland flink bezig. Hoe ziet Nederland eruit na de transformatie? En wanneer vinden we dat het gelukt is? In de proeftuinen van Expeditie Inclusie gingen zeven zorgorganisaties en acht veranderteams van 2013 – 2015 aan de slag met deze vraag. Zij hebben hun eerste stappen gezet op weg naar een inclusieve samenleving: een samenleving waaraan iedereen optimaal kan deelnemen. In Expeditie Inclusie lees je over hun ervaringen.

In een veranderteam van mensen die ondersteuning krijgen, familie, buurtbewoners, professionals, managers en bestuurders zetten zij een cocreatief veranderproces op, gericht op een bruisende inclusieve wijk, inclusie op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en vrije tijd, nieuwe contacten en relaties in de buurt, supportnetwerken in de wijk en regie over het eigen eigen leven. Tegelijkertijd werkten zij aan de organisatorische randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn. Veel mensen die meededen, hadden voorheen behalve met hun familie nauwelijks contact met mensen van buiten de zorgorganisatie…

De proeftuinen lieten zich inspireren door de VeranderKIZT, een gids voor individuele ondersteuning, wijkontwikkeling en inclusief ondernemerschap. De proeftuinen werden gecoacht door Inclusionlab, Perspectief en Vilans. Hogeschool Utrecht deed onderzoek naar de proeftuinen. Deelnemende organisaties waren Syndion, De Lichtenvoorde, Arduin, Middin, Esdégé- Reigersdaal, Dichterbij en Pameijer, Vilans, Inclusie. nu, Manon Verdonschot Advies, Perspectief, de LFB, Hogeschool Utrecht en Inclusionlab.

Via deze link vind je de publicatie ‘Expeditie Inclusie’…