Skip to main content
Inspiratie

Wat is een mens inclusief actiepunt?

Een mens inclusief actiepunt draagt eraan bij dat iedere inwoner van Nederland zich welkom voelt en optimaal kan deelnemen. Op de gewone buurtschool, op de inclusieve arbeidsmarkt, op de sportclub, theaterclub, scouting of muziekschool, in de natuur, met vrienden, thuis en in de buurt. Het maakt niet uit hoe oud of jong je bent. Of wat je culturele achtergrond, gender, seksuele voorkeur, inkomen, levensvisie, talenten en beperkingen zijn. Inclusie is samen dingen ondernemen op basis van gelijkwaardigheid en wederzijdse interesses en talenten. De diversiteit aan mensen trekt samen op!

Voorbeelden van actiepunten: 

 • Iemand die gevlucht is, een oudere, iemand met een beperking of psychische problematiek in de gelegenheid stellen actief deel te nemen aan je club, vereniging of buurtinitiatief.
 • Met enthousiaste leerkrachten in één of twee klassen een pilot inclusief onderwijs starten op je school.
 • In je vacatures expliciet aangeven dat je streeft naar diversiteit in je organisatie. Qua leeftijd, culturele achtergrond, gender, seksuele voorkeur, levensvisie, talenten en beperkingen.
 • Een rolstoeltoegankelijk en/of genderneutraal toilet realiseren in je bedrijf, club, organisatie, buurt of horecagelegenheid.
 • Een multiculturele buurtborrel organiseren in je straat.
Terug naar de Landelijke Inclusie Agenda
Inspiratie

Wat is een natuur inclusief actiepunt?

Een natuur inclusief actiepunt draagt bij aan de bloei van de natuur. Aan schoon water, schone lucht, en een schone bodem, biodiversiteit, wederkerigheid, een mooi leven voor dieren, planten en mensen, gebruik maken van hernieuwbare bronnen, recycling van stoffen, duurzame energie, vermindering van spullen, een goed klimaat en genoeg plek en voedsel voor alles en iedereen.

Voorbeelden van actiepunten: 

 • Je afvalwater schoner achterlaten dan het erin ging, door een nieuwe waterzuiveringsinstallatie.
 • Samen je buurt vergroenen, bijvoorbeeld door een braakliggend stukje grond te beheren.
 • De biodiversiteit in je tuin, op je bedrijf- of clubterrein versterken door ecologisch beheer.  
 • Een plan voor natuurinclusief onderwijs maken en verweven in het lesprogramma.
 • Al het afval scheiden tot we hoogstens 3% restafval overhouden.
 • Een strategie uitwerken en uitvoeren om onze producten reparabel te maken.
 • Circulair ontwerp en bouw van een nieuw gebouw, buurt of openbare ruimte.
Terug naar de Landelijke Inclusie Agenda