Ik koop voor mezelf en voor een andere een kaartje voor 6 bijeenkomsten

Twee kaartjes voor de 6 bijeenkomsten in de komende 3 jaar.

1

Beschrijving

Met jouw kaartje zijn een weer een stap verder met de Landelijke Inclusie Agenda en kunnen we met de afspiegeling van de samenleving stappen zetten op alle thema’s. En kunnen we iemand anders uitnodigen die dit budget niet beschikbaar heeft. Dit is volgens het idee van het uitgstelde kopje koffie.