Skip to main content
 

Wie ondertekenden de Landelijke Inclusie Agenda?

Bekijk hieronder alle actiepunten van de inwoners en organisaties die de Landelijke inclusie Agenda al hebben ondertekend. Als je wilt, kun je ook op thema zoeken.

ACT-inclusief

In Nederland groeien veel jeugdigen op die om al of niet aangeboren redenen minder kansen krijgen of kunnen benutten waardoor ze soms onder hun vermogen presteren of zelfs uitvallen. Dit kunnen voorkomen door pedagogische-inclusieve infrastructuur in te richten, waarin inclusiever wordt gewerkt. Dit begint met het eigen maken van vaardigheden en kennis over inclusief handelen en visievorming op inclusief samenwerken van alle betrokken ouders en professionals.

Toekomstvisie

Iedere jeugdige ontwikkelt zich optimaal, opdat het op termijn gelijkwaardig in de samenleving kan functioneren. Dat is een maatschappelijke opgave waar we steeds weer met elkaar aan moeten werken.

Actiepunten

Iedere (jeugd)professional leert wat inclusief en dialogisch handelen is.

Organisaties in het onderwijs, publiek en sociaal werken aan interprofessioneel samenwerken in een gebiedsgerichte setting. De overheid faciliteert deze wijze van (samen)werken. Daarnaast werken we vanuit het idee van rentmeesterschap: we dragen mede de toekomst.

Jongeren en ouders spreken mee. Dialogisch handelen is het uitgangspunt.

Sally

Dat iedereen zich mag ontwikkelen in zijn eigen tempo tot zijn eigen unieke zelf in liefde en respect voor zijn of haar grenzen.

Toekomstvisie

We kunnen naast elkaar leven en elkaar in de waarde laten.

Actiepunten

Dat de gemeente lef toont om projecten die bijdrage aan duurzaamheid/ natuur toekomst 100 procent te steunen. ( vooral financieel)

Inclusie.nu

Jaarlijks ben ik 6 maanden op Aruba. Ik stel vast dat in dit deel van het Koninkrijk het VN Verdrag Handicop nog niet is geratificeerd. De participatie van mensen met een handicap in de samenleving is niet goed. Graag zou ik hier meer aandacht voor willen vragen en bevorderen dat ook hier het VN Verdrag de aandacht krijgt die het verdient.

Toekomstvisie

Actiepunten

Aandacht vragen voor VN Verdrag Handicap in Aruba en de andere eilanden ( beperk me tot Aruba omdat ik daar ingangen zou kunnen realiseren) .

klaar LaHeij-Klijn

Iedereen moet kunnen meedoen

Toekomstvisie

Komt nog

Actiepunten

Goed om je heen kijken

Komt nog

Komt nog

Deirdre

Toekomstvisie

Actiepunten

Anton Mulders

De wijkbewoner weer eigenaarschap over zijn ontmoet plek

Toekomstvisie

Actiepunten

Anders boeren

gezond voedsel goedkoper dan ongezond

Zonnenstroom rendabel maken