Skip to main content
 

Netwerk Inclusieve Gemeenten

Speel je met de gedachte actief aan de slag te gaan met inclusieve gemeenten? Zoek je een manier om te beginnen? Wil je in jouw gemeente werk maken van het VN-Verdrag? Je bent van harte welkom op de bijeenkomsten van het Netwerk Inclusieve Gemeenten. Het netwerk organiseert landelijke én regionale bijeenkomsten.

Achtergrond

Het netwerk Inclusieve gemeenten is ontstaan op de grote landelijke netwerkdag van de Coalitie voor Inclusie op 16 februari 2017. In een levendige dialoog wisselden twintig inwoners, politici, mensen die werken bij de gemeente, wetenschappers en ondernemers met elkaar van gedachten over: ‘Wat verstaan we eigenlijk onder een inclusieve gemeente?’ ‘En hoe kunnen we daaraan werken?’ ‘Hoe kun je leren van hoe andere gemeenten dat doen?’ ‘Hoe kan ik mijn gemeente warm maken? Enthousiasmeren?’ We willen bij elkaar komen om kennis uit te wisselen, van gedachten te wisselen over hoe een inclusieve gemeente eruit kan zien, tools en inzichten ontwikkelen, onze vragen bij elkaar te leggen en te beantwoorden, en daarbij leren van mooie voorbeelden.

Expeditie Inclusieve Gemeente

Over deze en andere vragen vonden de eerste twee landelijke bijeenkomsten plaats op 11 april en 18 mei 2017. Deze twee bijeenkomsten vormden de start van een expeditie, waarin we niet alleen antwoorden vinden op onze vragen, maar de inzichten en tools die we nodig hebben bij het werken aan een inclusieve gemeente ook gaandeweg ontwikkelen. Het netwerk wordt gefaciliteerd door Inclusionlab.

Opbrengsten uit de Expeditie

Aan de hand van presentaties van Heleen Hartholt, Lieke Peters en Paul Imthorn hebben we op 11 april van gedachten gewisseld over een inclusieve gemeente is. En vanuit de vraag ‘Wie heb je allemaal nodig bij het werken aan een inclusieve gemeenten te betrekken’ is er een stakeholdersmap gemaakt. Daarnaast hebben we gekeken naar wat je allemaal nodig hebt om aan een inclusieve gemeente te werken. Als concreet actiepunt is er door een aantal deelnemers na deze bijeenkomst een document voor de lokale verkiezingsprogramma’s opgesteld.

Op de tweede bijeenkomst van 18 mei zijn er concrete initiatieven ontwikkeld voor een inclusieve gemeente, zoals een aanzet tot een route om tot een inclusieve gemeente te komen, een matchcentrum, een landkaart van inclusieve gemeenten en een inclusiestage. Ook is er een toekomstplanning gemaakt voor het netwerk inclusieve gemeenten.

Op 1 november is de eerste regionale bijeenkomst in Drenthe. Daarin wisselen leden van de gemeenteraad, inwoners en ambtenaren over werken aan inclusie in hun eigen regio.

Wil je meer weten over deze expeditie, of deelnemen aan het themanetwerk Inclusieve Gemeenten?

Wat is een inclusieve gemeente?

De inclusieve gemeente in je partij programma

Toekomstplanning Netwerk Inclusieve gemeenten