Skip to main content

Wat doe jij al in jouw organisatie of buurt?

Elke Nederlandse organisatie mens en natuur inclusief! Doe je mee met jouw organisatie of buurt? Inclusie betekent bijdragen aan elkaars bloei. Het gaat om werken aan een samenleving en natuur waarvan ieder individu kan zeggen: daar wil ík graag in leven, werken en leren. 

Hieronder kun je je inschrijven met de stappen die jullie als organisatie of buurt al ondernemen. En wat je de komende tijd gaat doen. Wij houden alle inzendingen bij op onze site. En van de mooie voorbeelden maken we een mooie tekst, film of podcast! We nemen dan graag contact met je op om samen tot iets moois te komen. Als je je inschrijft, houden we je op de hoogte van de resultaten. En sturen we je komend jaar een vraag om een kleine update van de stappen die jullie ondernemen.

Vertel hier over jouw mens en natuur inclusieve initiatief

  Vrouw met zaagmachine
  Zoekfunctie Actiepunten
  Bekijk de actiepunten van thema naar keuze:

  ACT-inclusief

  Onze Acties:

  Iedere (jeugd)professional leert wat inclusief en dialogisch handelen is.

  Organisaties in het onderwijs, publiek en sociaal werken aan interprofessioneel samenwerken in een gebiedsgerichte setting. De overheid faciliteert deze wijze van (samen)werken. Daarnaast werken we vanuit het idee van rentmeesterschap: we dragen mede de toekomst.

  Jongeren en ouders spreken mee. Dialogisch handelen is het uitgangspunt.

  Toekomstvisie:

  Iedere jeugdige ontwikkelt zich optimaal, opdat het op termijn gelijkwaardig in de samenleving kan functioneren. Dat is een maatschappelijke opgave waar we steeds weer met elkaar aan moeten werken.

  Sally

  Onze Acties:

  Dat de gemeente lef toont om projecten die bijdrage aan duurzaamheid/ natuur toekomst 100 procent te steunen. ( vooral financieel)

  Toekomstvisie:

  We kunnen naast elkaar leven en elkaar in de waarde laten.

  Inclusie.nu

  Onze Acties:

  Aandacht vragen voor VN Verdrag Handicap in Aruba en de andere eilanden ( beperk me tot Aruba omdat ik daar ingangen zou kunnen realiseren) .

  Toekomstvisie:

  klaar LaHeij-Klijn

  Onze Acties:

  Goed om je heen kijken

  Komt nog

  Komt nog

  Toekomstvisie:

  Komt nog

  Deirdre

  Onze Acties:

  Toekomstvisie:

  Anton Mulders

  Onze Acties:

  Anders boeren

  gezond voedsel goedkoper dan ongezond

  Zonnenstroom rendabel maken

  Toekomstvisie:

  Fiene

  Onze Acties:

  Dialoog gesprekken voeren in verschillende organisaties en wijken, waarbij aandachtig luisteren naar elkaar centraal staat.

  Toekomstvisie:

  Stichting Werk op Maat

  Onze Acties:

  Stop met vooroordelen het vooraf stellen van (hoge) eisen en voorwaarden aan mensen om mee te mogen doen binnen je organisatie. Wees nieuwsgierig, kijk en zoek naar mogelijkheden en wees daarin creatief en doe je best voor ieder mens, want een ieder met motivatie heeft iets moois bij te dragen!

  Wij dragen uit:: Schat de waarde van een mens op juiste waarde met de menselijke maat en zet niet op voorhand deze berekening om in geld. Waardevol is namelijk vaak niet in geld uit te drukken.

  Toekomstvisie:

  Het maaschappelijke vertrekpunt: “Wat is het fijn dat jij er bent!”

  Nico Smits

  Onze Acties:

  Toekomstvisie:

  Voorbeeld: Inclusief Onderwijs

  Onze Acties:

  We gaan in overleg met het speciaal onderwijs over uitwisseling van expertise

  Ons schoolplein krijgt een moestuin.

  Met de leerplichtambtenaar onderzoeken we hoe we in de toekomst uitval nog beter kunnen voorkomen. Met de docenten onderzoeken we hoe we optimaal onderwijs kunnen bieden aan alle jongeren in de gemeente.

  Toekomstvisie:

  Een school voor elke jongere in de gemeente.

  Voorbeeld: Reisorganisatie

  Onze Acties:

  Treinreizen voor veel meer mensen bereikbaar maken.

  Reisbegeleiding voor individuele mensen realiseren.

  Toekomstvisie:

  Gelijkwaardig gebruik kunnen maken van openbaar vervoer voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of beperking.