Skip to main content

Hoe ziet jouw mooist mogelijke inclusieve toekomst eruit?

Elk perspectief is belangrijk

Mens en natuur Inclusief

Wat zet jij op de Landelijke Inclusie Agenda?

Mijn input voor het Kennis & Inspiratie Platform Inclusieve Samenleving

Eind 2023 is het Kennis & Inspiratieplatform Inclusieve Samenleving gelanceerd. Het doel is, dat iedereen straks op www.inclusievesamenleving.nl de nodige startkennis, verdieping en mensen kan vinden om zelf aan een inclusieve samenleving te werken. Zeven thema’s staan centraal, waaronder inclusief onderwijs, de inclusieve arbeidsmarkt, de inclusieve buurt, inclusieve gemeenten, zorg & welzijn en cultuur vrije tijd & sport.

Om het Kennis & Inspiratieplatform goed vorm te geven zijn we op zoek naar mooie voorbeelden, kennis, inspiratie, knowhow, onderzoek en verdieping die belangrijk zijn voor het werken aan een inclusieve samenleving. 

We zijn heel benieuwd naar hoe we het Kennis & Inspiratie Platform volgens jou een succes kunnen maken. Hoe ziet een ideaal Kennis & Inspiratie Platform over de inclusieve samenleving er voor jou uit? Welke kennis & Inspiratie mag volgens jou niet ontbreken? Laat het ons graag weten via onderstaand formulier!

Inhoudelijke Input Kennis & Inspiratie Platform Inclusieve Samenleving
Naam:
Naam:
Eerste
Afgelopen
Welk Thema?

Maximum file size: 268.44MB