Skip to main content

Toekomstsessie Inclusief Ontwerp

Inclusieve Toekomstsessie Inclusief Ontwerp

Geef jij in een CPO project samen met je toekomstige medebewoners een mens en natuur inclusieve buurt vorm? Of ben je een projectontwikkelaar en lijkt je een een goed idee om samen met potentiële bewoners, architecten, bedrijven, organisaties en beleidsmakers inspiratie op te doen voor een nieuw te bouwen buurt? Het zou goed kunnen dat de toekomstsessie mens en natuur inclusief ontwerp iets voor jullie is.

Een mens en natuur inclusieve buurt maak je samen. Het is een prachtige plek vol natuur. Niet alleen goed voor een schone lucht, bodem, energie, water en biodiversiteit, maar ook voor kleine verwondermomentjes. Inclusief ontwerpen is werken aan sociale architectuur. Met elkaar de buurt zo vormgeven dat er gebeurt wat je wilt dat er gebeurt. Houd je als toekomstige bewoner van kunst, sport, kaarten, tuinieren, theater, muziek of samen de buurt mooier maken? Een inclusieve buurt is letterlijk en figuurlijk gebouwd op de talenten en interesses van alle inwoners. Helemaal passend bij de natuur en historie van de plek.

Er is een divers duurzaam woningaanbod: sociale huur en koop door elkaar en zo veel mogelijk aanpasbaar zodat iedereen er kan wonen. De buurt nodigt uit tot duurzaam leven. Door de realisatie van verschillende woningtypen is de buurt aantrekkelijk voor een mix van mensen met diverse inkomens en achtergronden. De benedenverdiepingen van woningen zijn toegankelijk, zodat iedereen uit de buurt bij elkaar op bezoek komen.

Een inclusieve buurt kenmerkt zich ook door circulair inclusief ontwerp en toegankelijkheid van de buitenruimte. Iedereen kan naar de winkel, naar het koffietentje op de hoek of genieten van cultuur, sport en de natuur in om even tot rust komen. Mobiliteit, je kunnen verplaatsen op tijdstip van eigen keuze, is een voorwaarde om maatschappelijk mee te kunnen doen. Met eigen, gedeeld, of openbaar vervoer

Hoe gaat zo’n inclusieve toekomstsessie in zijn werk?  

Eerst maken we kennis met elkaar aan de hand van een wens die we in de buurt zouden willen realiseren. Vervolgens doen we een kleine inhoudelijke verkenning over wat een mens en natuur inclusieve buurt zou kunnen betekenen. Met diverse mooie voorbeelden uit binnen- en buitenland. Daarna oefenen we onze verbeeldingskracht aan de hand van sciencefiction, strips en experiment. We besteden aandacht aan inclusief ontwerp als creatieproces. En aan wat ons in de weg zit. Vervolgens gaan we in stappen echt dromen. Hoe ziet onze mooist mogelijke mens en natuur inclusieve samenleving eruit? Hoe ziet onze buurt er dan uit? En hoe leveren wij als buurt een bijdrage aan zo’n mens en natuur inclusieve samenleving? 

Workshopronde

In de workshopronde geven we onze visies praktisch handen en voeten. En zetten we in kleine groepjes onze eigen interesses en talenten in. Zoals bijvoorbeeld: Ontwerp grapjes in de openbare ruimte om je buurt mens en natuur inclusief te maken. Of stel, in de verre toekomst is onze buurt volledig mens en natuur inclusief. Hoe leven we samen met de natuur in de buurt? Qua water, biodiversiteit, energie, afval, spullengebruik, grondstoffen, vervoer, voeding/landbouw? Bedenk allerlei slinkse ontwerp ideeën om generaties elkaar te laten ontmoeten in onze buurt. En hoe wordt onze buurt een plek voor natuurlijk spelen, voor kinderen, jongeren, dieren, volwassenen en ouderen? Of trek met je groepje om de beurt een kaart met verhalen van mensen met uiteenlopende leeftijden, culturele achtergronden, genders, voorkeuren, talenten en beperkingen. Wat zou een ideale buurt zijn voor deze persoon? Hoe zet je kunst en design in zodat iedereen zich welkom voelt? En maak de buurt toekomstige generatieproof: Schets een mooist mogelijke toekomst van een kind over 100 jaar. Hoe ziet een mens en natuur inclusieve buurt er dan uit? En wat zouden we nu al kunnen realiseren? En hoe loopt het water op de plek in de buurt, de dieren, hoe trekken de vogels? Welke planten vinden we? Hoe is de geschiedenis op het land geweest? Wat willen we aan deze elementen meenemen in het ontwerp? Je kunt zelf een keuze maken uit deze en andere workshops die passen bij het karakter van jullie nieuw te bouwen buurt.  

Inclusief Toekomstplan

Onze inclusieve toekomstvisies werken we om naar inclusieve toekomstscenario’s voor de nieuw te bouwen buurt. En mijlpalen die ons daar naar toe leiden. En nog belangrijker: wat kunnen we ieder van ons doen om deze inclusieve toekomst te realiseren? Het resultaat is een visueel inclusief toekomstplan met heldere stappen die niet te groot en niet te klein zijn. Het programma van de toekomstsessie kan desgewenst worden aangepast op de huidige ontwikkelingen in de realisatie van de buurt. 

In de inclusieve toekomstsessies maken we gebruik van de inzichten over o.a. de inclusieve samenleving, de mens en natuur inclusieve buurt, inclusief ontwerp,  veranderkunde, futurologie en zingeving, en natuurlijk ook van sciencefiction, fantasy, toekomstliteratuur, strips, games en films. Wij brengen onze inclusieve inzichten in, creativiteit en het kennis van proces, jij je deskundigheid op je vakgebied!

Praktische info: 

  • Voor wie: Toekomstige buurtbewoners, CPO projecten, architecten, projectontwikkelaars, stedenbouwkundigen, gemeenten. 
  • Plek: Bij jou in de organisatie te organiseren of op een andere gewenste locatie. 
  • Tijd: De toekomstsessie duurt minimaal vier en een half uur, maximaal een dag. Desgewenst te verdelen over  twee bijeenkomsten.
  • Opbrengst: Een mooie inspiratietekening van de nieuwe buurt (evt met benodigde stappen). 
  • Evaluatie: Twee korte live of online terugkom momenten met enkele leden van het team, na zes weken en zes maanden, om te evalueren en de voortgang te bespreken.
  • Vervolg: Een aantal vervolgbijeenkomsten van een of twee uur om innovatie gericht op inclusie duurzaam te verankeren binnen de buurt (naar keuze). 
  • Kosten: Tot en met 25 deelnemers € 2200,- per toekomstsessie. Neem bij meer deelnemers graag contact met ons op. Organiseer je een toekomstsessie in jouw buurt of organisatie? Dan draag je eraan bij dat ook buurtinitiatieven, clubs en organisaties met een klein budget een toekomstsessie kunnen organiseren. Een op de vijf toekomstsessies geven we tegen een sterk gereduceerd tarief weg.
  • Contactpersoon: Bram de Vries 
  • Voor meer informatie: info@inclusionlab.nl
Terug naar de Toekomstsessies