Skip to main content

De zes bijeenkomsten van de Landelijke Inclusie Agenda

Kom kennis uitwisselen, inclusieve initiatieven verder brengen, diepgaand inzichten opdoen en landelijke strategieën uitzetten. En breng een mens en natuur inclusieve samenleving dichtbij in Nederland. Met elkaar werken we in zes bijeenkomsten, in zes stappen, toe naar een goed onderbouwde Landelijke Inclusie Agenda. Je sluit aan bij het thema dat het dichtst bij je ligt: 

  • Inclusief Onderwijs
  • De inclusieve Arbeidsmarkt
  • Cultuur, Vrije tijd & Sport
  • De Inclusieve Buurt
  • Inclusief Ontwerp
  • Zorg & Welzijn in een inclusieve samenleving
  • Lokale Inclusie Agenda, Gemeenten en Politiek

Voor elk thema zorgen we dat er een zo groot mogelijke diversiteit aan inwoners en organisaties aanwezig is. Volgens het principe van ‘The whole system in the room’. Gezamenlijk maken we op elk thema een diepgaande analyse van mooie voorbeelden en knelpunten in onze cultuur, beleid en praktijk. Ook ontwikkelen we voor elk thema een aantal ijzersterke toekomstvisies en scenario’s. En een top 5 van concrete actiepunten en resultaten die we gaan behalen. Ook formuleren we concrete aanbevelingen en voorstellen voor politiek en andere maatschappelijke partners. Dan komt er een uitgebreide feedbackronde van de deelnemers. Waarna elke inwoner en organisaties uit Nederland ook input kan leveren. De Landelijke Inclusie Agenda zal worden gepubliceerd op de website. Hieronder zie je een overzicht van hoe we te werk gaan.

Hoe gaan de zes bijeenkomsten in zijn werk?

Op de afbeelding vind je een beschrijving van ieder van de zes bijeenkomsten. 1. Feestelijke Startbijeenkomst: - De mooiste voorbeelden van Nederland. - Wat werkt? - Wat leren we daarvan over onze visie op een mens en natuur inclusieve samenleving? 2. De onderstromen: - Wat gaat nog niet goed? - Wie lopen tegen knelpunten aan op weg naar een mens en natuur inclusieve samenleving? Welke knelpunten zijn dat precies? - Wat zeggen deze knelpunten over hoe het nu geregeld is? En over hoe het eruit zou moeten zien? - Hoe brengen we de knelpunten op een samenhangende manier in kaart? 3. Toekomstvisies voor een inclusief Nederland: - Hoe zou een mooist mogelijke inclusieve toekomst eruit kunnen zien op ons thema? - Hoe kunnen onze mens en natuur inclusieve visies zich blijven ontwikkelen? En waardoor kunnen we ons hierbij laten inspireren? - Hoe ziet de toekomst eruit als onze knelpunten zijn opgelost? - Welke toekomstvisies zijn voor iedereen van belang? En hoe kunnen we daarbinnen ook onze eigen creatieve werelden scheppen? 4. Scenario's en beproefde veranderstrategieën: - Welke stappen leiden naar onze mooist mogelijke mens en natuur inclusieve toekomst? En de oplossing van onze knelpunten? - En welke stappen leiden juist in het geheel niet naar een inclusieve samenleving? - Welke voorbeelden van inclusieve veranderstrategieën zijn er? Met welke veranderstrategieën kunnen we onze beweging versterken? 5. Aan welke resultaten werken we? - Welke resultaten gaan het meest bijdragen aan een inclusief Nederland? - Aan welke vijf resultaten en actiepunten willen wij daarom in ons thema graag werken? - Welke aanbevelingen doen we aan andere maatschappelijke spelers? - Maken actieplan voor de Landelijke Inclusie Agenda. 5. Feestelijke slotbijeenkomst: - Goed kijken naar de Landelijke inclusie Agenda, actieplan en website. Wat willen we nog aanpassen? - Wat wordt het vervolg van de Landelijke Inclusie Agenda? - Feest, terugkijken & vooruitkijken.

De zes bijeenkomsten worden geheel gefinancierd door middel van crowdfunding. Afhankelijk van hoe snel de crowdfunding gaat, nemen aan de zes bijeenkomsten 100 of 200 inwoners en organisaties deel. We zorgen ervoor dat een afspiegeling van de samenleving aanwezig is. Is er genoeg budget om de eerste twee bijeenkomsten te houden? Dan beginnen we met de organisatie van de eerste bijeenkomst. Ga naar de crowdfundingpagina om jouw bijdrage te leveren met een bedrag naar keuze. Of koop alvast één of twee kaartjes voor alle zes bijeenkomsten. Eentje voor jezelf en/of eentje voor iemand anders met een kleiner budget.

Naar de crowdfundingpaginade landelijke inclusie agenda ondertekenen